A Touch for Light

Light up Your Life

Healing en Energetische Therapie.

Bij een aanvraag voor een healing of een energetisch consult, wordt altijd aan het begin samen gekeken welke vorm van healing op dit moment het beste voor je is om weer je energetische balans terug te krijgen.

Tevens is het ook mogelijk een healing op afstand aan te vragen, hierbij zal ik me ook eerst op je focussen om te zien wat er precies nodig is. Er wordt hiervoor een tijd afgesproken, waar jij je dan op een rustige plaats gaat relaxen. Het beste is om ervoor te zorgen dat je niet gestoord kan worden. Een afstand-healing neemt meestal tussen de 20 en 30 minuten in beslag. Je kunt een kaarsje branden, wat wierrook banden, met een rustig muziekje op de achtergrond, terwijl je rustig zit of ligt om de healing door je heen te laten gaan.

Bij een groep- healing op afstand, gebeurt hetzelfde als bij een individuele healing, echter de afstemming vindt plaats vanuit de groep. Op een met elkaar overeengekomen tijdstip gaat ieder van de voorbestemde groep rustig zitten of liggen, in hun eigen omgeving op een voor ieder eigen manier om lekker te ontspannen. De healing vindt plaats met en vanuit de groepsgeest. Deze vorm van healing wordt vaak als heel krachtig ervaren, vooral door de krachtige aanwezigheid van ieders eigen gidsen, die een heel actieve rol in deze hebben.

  • Vision-ATFL1