A Touch for Light

Light up Your Life

Holistische Coaching in de praktijk

De consulten zullen gericht zijn op het loslaten van fysieke, emotionele en energetische blokkades. Door belemmerende overtuigingen en ervaringen te transformeren krijg je meer inzicht in jezelf en je Bewust Zijn. Verder zal door het schoonmaken en in balans brengen van je energetisch systeem je Innerlijke Kracht jou in staat stellen bewust te worden wie je bent en wat je doel is hier op aarde.

Als Coach ben ik erop gericht om samen met jou te gaan zoeken waar zich de blokkade bevind op dit moment in je leven. Waar bevind je je op je levenspad en wat is je levensdoel. Samen met jou gaan we op zoek naar je zielen doel hier op aarde in dit leven en zullen we proberen om het voor jou duidelijk te maken wat je taak voor dit leven is. Alles zal erop gericht zijn om wat jij nu als blokkade ervaart, jou dit te laten doorzien, zodat je zèlf nieuwe keuzes kunt maken.

We kunnen immers ieder moment ieder seconde gewoon nieuwe keuzen maken wanneer we merken dat iets niet meer werkt voor ons?

Holistisch coachen betekend dat bij het coachen ik gebruik zal maken van al de ter mij beschikking staande middelen om het doel te bereiken.

Tegelijkertijd ben ik er vooral op gericht om dit samen met jou te doen, interactief holistisch coachen heeft in mijn ervaring de meeste resultaten.

Welke middelen of combinaties staan ter beschikking?

 • Magneet massage, met gebruik van Aromatische Oliën.
 • Energetische Chakra en Aura behandeling tijdens een consult of op afstand.
 • Bach Bloesem Therapie.
 • Spirituele tekening of portret.
 • Drukpunten massage van het hoofd.
 • Coaching gesprek voor Spirituele Bewustzijn.
 • Telefonisch gesprek met of zonder healing op afstand.
 • Tarot of portret reading.  (dit kan ook in groepsverband.)
 • Kleur  en kristal diagnose: welke kleuren  en kristallen horen bij je, ondersteunen je dragen bij aan je persoonlijkheid.
 • Edelsteenlegging.
 • White Time Healing.
 • Huiszuiveringen


Ook kan het voorkomen dat er bij jou in de buurt of zelfs in je huis energetische storingen voorkomen waar jij, of meer van je huisgenoten last van kunt hebben. Tegenwoordig komt dit steeds meer voor door o.a. de elektronische apparaten in en om ons huis, maar ook door de verhoogde sensitiviteit van onszelf. Er komt steeds meer hoog gevoeligheid onder de jeugd voor, maar ook onder de volwassenen. Dat dezen ieder zeer sterk reageren op energetische veranderingen in hum omgevingen is duidelijk. Hier kan ook hulp geboden worden door:

 • Te leren hun eigen energie te coördineren en op peil te houden
 • De omgeving te zuiveren .
 • De hoog gevoelige personen zelf ook te leren hoe ze deze omgeving zelf kunnen zuiveren en gezuiverd kunnen houden.

Dit is het HSP ofwel het HGP - pakket. Als je hier meer over wilt weten, informeer dan gerust.